Werkwijze: Wijnand

Werkwijze Wijand

Nu gaat het echte werk beginnen! Voordat je het ontbrekende voorwerp kunt maken, moet je eerst informatie verzamelen

De informatie die je nodig hebt om een vraag te beantwoorden, kun je vinden in de link die onder de vraag staat.

Schrijf alle antwoorden op een blaadje, dan kun je het straks nog gebruiken.

Volg alle stappen, dan weet je zeker dat je niets vergeet.

Stap 1

Om meer over de Brons- en IJzertijd te leren moeten we heel ver terug gaan in de tijd. Die tijd hoort bij de prehistorie. De mensen leefden toen heel anders dan nu. Ze gebruikten veel brons en ijzer voor het maken van allerlei dingen.

Vraag 1:

Welke tijd wordt de Bronstijd genoemd?

Link 1

Vraag 2:

Welke periode wordt de IJzertijd genoemd?

Link 2

Vraag 3:

Wat werd vooral van brons en ijzer gemaakt?

Link 3a Link 3b

Stap 2

De mensen in de Bronstijd leefden in boerderijen. Rondom de boerderijen lagen akkers. Daar groeide allerlei soorten voedsel. In de boerderij hadden ze een ruimte om het voedsel klaar te maken om op te eten. In het dorp was vaak ook een tempel, een soort kerk.

Vraag 4:

Welke soorten voedsel groeiden vooral op de akkers rondom de boerderijen?

Link 4

Stap 3

In de Brons- en IJzertijd was iedereen boer. Een boer deed toen niet dezelfde dingen als een boer nu doet. Jij moest als oudste dochter vooral samen met je moeder , de klussen bij het huis doen. Je vader en broer Wijnand zorgden voor de akkers. De meeste boeren hadden ook veel vee. Het was een zwaar leven, iedereen uit de familie moest meehelpen.

Vraag 5:

Wat deed een boer naast het werk op de akkers?

Link 5

Vraag 6:

Welke soorten dieren hadden de boeren nog meer behalve koeien?

Link 6

Stap 4

In de Brons- en IJzertijd werden er veel voorwerpen gemaakt van brons en ijzer. Je broer Wijnand had brons vooral nodig voor zijn wapens en werktuigen. Jij had het brons voor hele andere dingen nodig, zoals sieraden. Toch werd brons nog niet overal voor gebruikt. Ook vuursteen was belangrijk voor dagelijkse klussen.

Vraag 7:

Welke sieraden werden van brons gemaakt?

Link 7

Stap 5

Brons en ijzer kun je niet zomaar uit de grond opgraven. Het moet nog gemaakt worden. Voor het maken van brons worden twee metalen gemengd. Brons was de vervanger van koper. Het voordeel van brons was dat het sterker is dan koper en makkelijker om te smelten. Later werden voorwerpen van ijzer gemaakt. IJzer was de vervanger van brons. Het voordeel van ijzer was namelijk dat het makkelijker was om te maken, want er waren niet 2 metalen voor nodig. Een ander voordeel van ijzer was dat het sterker is dan brons.

Vraag 8:

Welke twee metalen moet je mengen om brons te maken?

Link 8

Vraag 9:

Waar werd ijzer van gemaakt?

Link 9

Stap 6

Zoals je al hebt kunnen ontdekken, wordt brons gemaakt van twee metalen, namelijk tin en koper. Om mooie vormen van brons te maken, moet je eerst een mal maken (dat is een vorm). Daar giet je gesmolten brons in.

IJzer werd gemaakt uit ijzererts. Ook ijzer kun je gieten. IJzer werd in een oven gesmolten en in een mal gegoten. Daarna moest het nog bewerkt worden. Het koste dus meer tijd om er voorwerpen van te maken.

Vraag 10:

Hoe heet moet brons zijn om het te kunnen gieten?

Link 10

Vraag 11:

Waarmee werd de oven brandend gehouden?

Link 11

Stap 7

Nu heb je genoeg informatie verzameld om het missende voorwerp te kunnen maken.

Zo kun je voor je vader het voorwerp wat hij nodig heeft, maken.

Klik daarvoor hier.